sphc spht steel grade abbreviation

User rating: 4/4Authors: Hiroshi Shuto · Tatsuo Yokoi · Daisuke Maeda · Eisaku Sakurada · Takeshi ToyodaAffiliation: Nippon Steel