material characteristic 42crmo

Published in: Materials Research-ibero-american Journal of Materials · 2014Authors: Guozheng Quan · Jianting Liang · Wenquan Lv · Dongsen Wu · Yingying Liu · Guichan…Published in: Materials Science and Technology · 2014Authors: Yongyi Li · Sihai Zhao · Shuqin Fan · Bo ZhongAffiliation: Xi an Jiaotong UniversityAbout: Constitutive equation