specification ss400 and sphc

Authors: Hiroshi Shuto · Tatsuo Yokoi · Daisuke Maeda · Eisaku Sakurada · Takeshi ToyodaAffiliation: Nippon Steel[DOC]