13MnNiMoR steel in taiyuan

Authors: Wei Li · Guide Deng · Fang Ji · Junpeng Zhang · Jirui ZhaoAffiliation: Taiyuan University of TechnologyAbout: China · CylinderPublished in: China Railway Science · 2004Authors: L U GuanjianPublished in: Pressure vessel Technology · 2012Authors: Xie TiejunAbout: Pressure vessel · Fabrication