440 vs 1095

440 series stainless steel | BladeForumsApr 29, 2015reprofiling GEC 440C vs GEC 1095 | BladeForumsMar 02, 20131095 vs Stainless Steel | BladeForumsApr 02, 2011See more resultsStatus: Resolved