Chrome vanadium NF EN10083 1 25CrMo4e

Stahlgruppen (EN 10027-2)· Stahlgruppen (EN 10027-2)·