با اکانت اختصاصی gshare.ir پکیج بین اسپرت و پکیج اسکای ایتالیا بدون فریز باز هستند