این دستگاه بی نظیره و امکانت خیلی زیادی داره
هرنوع بازی و نرم افزار بخوای میتونی روش نصب کنی
کیفیت تصویرش خیلی بالاست
کانالهای ماهواره ایی خیلی زیادی رو مثل پکیج روسی و کانالهای لهستانی و کانالهای پرتقالی و هزاران کانال دیگه رو پخش می کنه